OFFICE BEARERS


Shri. Indra Raj Bansal
PresidentShri. Bhagwandas Mangal
Vice-President


Shri. Jagdish Prasad Agarwal
Secretary

Shri. Satya Narayan Tulsian
Vice-President


Shri. Subhas Gupta
Treasurer

Shri. Praveen K Garg
General Secretary


Shri. Kishanlal Modi
Library SecretaryEXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Shri. Ashok Kedia Shri. Kailash Chandra Agarwal Shri. Ravindra Gupta
Shri. Ajay Kumar Tulsian Smt. Kalpana Bhalotia Shri. Sanjay Kumar Goel
Shri. Babulal Kedia Shri. Leela Dhar Rungta Shri. Shiv Kumar Poddar
Shri. Girish Chand Khemka Shri. Ram Kishan Agarwal Shri. Sitaram Goyal
Shri. Yogesh Kumar Bansal

CO-OPTED MEMBERS

Shri. Mahendra Kumar Agarwal Shri. Rajendra Prasad Gupta
Shri. Shankarlal Sonthalia Shri. Suresh Kumar Sanghi

PATRONAGE REPRESENTATIVES

Shri. Shiv Bhagwan Goenka (PDGT) Shri. Shyam Sundar Goenka (PDGT)
Shri. Raj Kumar Khemka (SRKKB) Shri. Hitesh Kanodia (SRKKVSA)
Shri. Shiv Kumar Goenka (SASS) Smt. Sunita Singhal (JAMM)
Smt. Kusum Rungta (AMM) Shri. Murarilal Goel (SAYA)

ADVISORY BOARD

Shri. Govind Prasad Agarwal Shri. Madanlal Gupta Shri. Mahabir Prasad Gupta
Shri. Mangalchand Khemka Shri. Prahlad Rai Saraogi Shri. Ramautar Agarwal
Shri. Vishwanath Kedia