PAST SECRETARIES


Shri. Sitaram Palsani
1952-1955 / 1958-1959 / 1961-1963


Shri. Suresh Chand Gupta
1959-1961 / 1966-1967 / 1970-1971Shri. Vishwanath Kedia
1965-1966 / 1969-1970 / 1971-1974Shri. Ramavtar Agarwal
1979-1982Shri. Shivkumar Goenka
1986-1989 / 1992-1995Shri. Praveen K Garg
2008-2014

Shri. Basantlal Gupta
1955-1957


Shri. Chaganlal Goyal
1963-1964Shri. Harigopal Kezariwal
1967-1969Shri. Manoharlal Bagaria
1982-1985 / 1989-1991Shri. Indra Raj Bansal
1991-1992Shri. Ashok Kedia
2014-2017

Shri. Brijlal Chowdhry
1957-1958 / 1975-1976


Shri. Sitaram Khetan
1964-1965 / 1978-1979Shri. Basudev Jalan
1974-75/1976-78/1995-2002/2004-08Shri. Sarvan Kumar Todi
1985-1986Shri. Kishanlal Modi
2002-2004